Pillow Embroidery

Sashiko Embroidery Kit | Olympus Sashiko Embroidery Pattern, Traditional Japanese Design -Sashiko Sa